מידע למתנדבים/ות שומרי מסורת 

שנת שרות  - לבנים דתיים  בלבד -  בבתי ספר שדה עפרה, גולן וחרמונים, שקמים . 

שרות לאומי -  לבנות דתיות - בבתי ספר שדה עפרה, גולן וחרמונים, שקמים . 

שימו לב המסלול הזה מחייב התחייבות לשנתייםבגלל ההכשרה הארוכה  לא נוכל לקלוט מתנדבות שבאות לשנה בלבד