תהליך המיון למסלולי ההתנדבות כולל מספר שלבים :
 1.  מילוי טופס הרשמה ראשוני וקבלת סיסמא תהליך קליטת הרשומה נמשך כ 20דקות .(הסיסמא תתקבל תוך 24 שעות).
 2. הרשמה למיונים: באגף משאבי אנוש מתבצע מיון הפניות המתקבלות. תשובה על המשך תהליך מיון או דחייה תישלח  אליך בתוך כשבוע. אם הוחלט  להזמינך  כמועמד/ת  יישלח לך אישור להמשך התהליך. 
 3. תהליך המיון הוא רב שלבי ואיכותי ביותר, הוא כולל מבחנים ממוחשבים, השתתפות במיוני שטח וראיון אישי ביחידות.

 4. מבחנים ממוחשבים: אם נבחר להמשיך איתך את תהליך המיון יישלח לך קישור למבחנים ממוחשבים אותם תתבקש/י לבצע מביתך. את המבחנים מומלץ מאוד לבצע במחשב ולא בטלפון. 

 5. מי שיסיים בהצלחה את המבחנים הממוחשבים . יקבל הודעה ויתבקש להסדיר תשלום למיוני השטח. השתתפות במיוני שטח כרוכה בתשלום סימלי של 50 ש"ח. בשלב זה יש להיכנס לקישור המצורף  (ע"י לחיצה על האותיות המודגשות) ולהסדיר את התשלום.   

 6. מיון שטח. מיוני השטח משותפים לכל המסלולים והם יתקיימו החל מתחילת נובמבר וכן בתחילת דצמבר 2022 המיונים יתקיימו באחת מיחידות השטח של החברה להגנת הטבע , במתכונת של יום מיון בודד בין השעות 8:00-20:00.

 7. המיון יכלול מגוון פעילויות והזדמנות להכיר מקרוב את ההתמודדויות אליהם נחשפים מדריכים בחברה להגנת הטבע.

 8. בתום תהליך המיון נציע למועמדים מתאימים מספר אפשרויות בחירה אותם יתבקשו לדרג לקראת תהליך השיבוץ 
  הערה חשובה : הצעות השיבוץ שלנו יתבססו על הכרת הצרכים הארגוניים ועל תוצאות מיוני השטח - שילוב המבטיח הצלחה מירבית למתקבלים ולארגון  

 9. לאחר מילוי שאלות העדיפויות, יוזמנו המועמדים/ות למיון שטח מסכם. מיון שטח ימשך יומיים ומתנהל כטיול. 

 10. תשובות על קבלה  או דחייה יתקבלו בתוך כשבועיים מתום מיון שטח מסכם . מועמדים/ות שיתקבלו יקבלו הודעה לאיזה מסלול התקבלו (מסלול בתי ספר שדה , מסלול חוגי סיור, מסלול קהילה - מלשי"ם ) . שיבוץ ליחידות ההדרכה יקבע בהמשך.
 11. רשימת עתודה -  בתום תהליך השיבוץ תבנה רשימת עתודה למקרה של נשירת מועמדים /ות מהשיבוץ 

 אנחנו מאחלים לך המון הצלחה ומצפים לראותך איתנו!