ברוכים הבאים!
הרשמה מבחן מיון מיון שטח בחירת יחידות שיבוץ
פרטים אישיים
שם פרטי ושם משפחה כפי שמופיעים בת.ז בדיוק
* מין
* דת
* האם עלית לארץ ב 4 שנים האחרונות
כתובת ופרטי קשר
לימודים והתנדבות
* אהיה זכאי לבגרות
* מתנדב פעיל
* ניסיון בהדרכה
* חברות בתנועת נוער
* השתתפות בחוג נוער
* פעיל בחוג החברה להגנת הטבע
פרטים נוספים
* מסלול מועדף
(ראו רשימה בקישור בצד שמאל)
* האם יש לך בעיה רפואית?
מקור הגעה