שער הניהול
ניהול נרשמים
נרשמים שביטלו
כל הנרשמים (מידע מקוצר)
בסדר א"ב
לפי תאריך הרשמה
ראשון מי שעודכן אחרון
חיפוש נרשמים
חיפוש נרשמים לפי יום מיון
נרשמים שנדחו
הודעות שנשלחו לנרשמים מהאתר
מייל וSMS שנשלחו ידנית
עריכת דפי מידע
עריכת תפריט עליון
ניהול מאגרי עזר
עריכת ימי מיון עתידיים
כל ימי המיון
נוסחי מיילים לנרשמים
נוסחי כותרות טפסים
רענון מיילים
עריכת טיפים
עריכת תיבת הודעות רצות בצד
ניהול יחידות
ניהול מסלולים
עריכת ישובים
רשימת בנקים
רשימת קופות חולים
תאריכים ומחזורים
סדר פעולות
הסבר מפורט
רשימה מקוצרת
רשימת מדריכים שונים
קריאות שירות במגוון אפקט