הנחיות וטיפים
 

תהליך המיון למסלולי ההתנדבות כולל מספר שלבים :
 1.  מילוי טופס הרשמה ראשוני וקבלת סיסמא (הסיסמא תתקבל תוך 24 שעות).

 2. הרשמה למיונים: באגף משאבי אנוש מתבצע מיון הפניות המתקבלות. תשובה על המשך תהליך מיון או דחייה תישלח  אליך בתוך כשבוע. אם הוחלט  להזמינך  כמועמד/ת  יישלח לך אישור להמשך התהליך. 
  תהליך המיון הוא רב שלבי ואיכותי ביותר, הוא כולל מבחנים ממוחשבים, והשתתפות במיוני שטח למי שיעבור בהצלחה את שלב המבחנים.
  השתתפות במיוני שטח כרוכה בתשלום סימלי של 50 ש"ח 

 3. מבחנים ממוחשבים: אם נבחר להמשיך איתך את תהליך המיון יישלח לך קישור למבחנים ממוחשבים אותם תתבקש/י לבצע מביתך. את המבחנים מומלץ מאוד לבצע במחשב ולא בטלפון. 

 4. מי שיסיים בהצלחה את המבחנים הממוחשבים . יקבל הודעה מתאימה . בשלב זה יש להיכנס לקישור המצורף  (ע"י לחיצה על האותיות המודגשות) ולהסדיר את התשלום.   

 5. מיון שטח. מיוני השטח משותפים לכל המסלולים והם יתקיימו החל ממחצית נובמבר וכן בתחילת דצמבר 2020 המיונים יתקיימו באחת מיחידות השטח של החברה להגנת הטבע , במתכונת של רביעי חמישי.

 6. המיון יכלול מגוון פעילויות והזדמנות להכיר מקרוב את ההתמודדויות אליהם נחשפים מדריכים בחברה להגנת הטבע.

 7. בתום תהליך המיון נציע למועמדים מתאימים מספר אפשרויות בחירה אותם יתבקשו לדרג לקראת תהליך השיבוץ 
  הערה חשובה : הצעות השיבוץ שלנו יתבססו על הכרת הצרכים הארגוניים ועל תוצאות מיוני השטח - שילוב המבטיח הצלחה מירבית למתקבלים ולארגון  

 8. תשובות על קבלה ושיבוץ או דחייה יתקבלו בתוך כשבועיים מתום מיוני השטח 

 9. רשימת עתודה -  בתום תהליך השיבוץ תבנה רשימת עתודה למקרה של נשירת מועמדים /ות מהשיבוץ 

 אנחנו מאחלים לך המון הצלחה ומצפים לראותך איתנו!


                                                                                                            


 


 

 

 


 


 
Mercury Mercury Venus Mercury Mercury Mercury